Historia prowincji

Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus powstała w 1990 roku. I Kapituła Prowincjalna Prowincji Krakowskiej obradowała w Balicach 22-25 października 1990 r.

Patronką Zgromadzenia jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Patronem Prowincji Krakowskiej
jest św. Rafał Kalinowski, karmelita bosy.

Prowincja obejmuje diecezje na terenie Polski: bielsko-żywiecką, krakowską, lubelską, przemyską, radomską, rzeszowską, sandomierską, tarnowską, zamojsko-lubaczowską.

Obecnie do Prowincji należy 15 wspólnot zakonnych: 12 na terenie Polski oraz po jednej wspólnocie
w Czechach (Praga), Słowacji (Nitra) i na Ukrainie (Mikulince).

Dom Prowincjalny znajduje się w Szczyglicach k. Krakowa i należy do parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny z Nazaretu (w Balicach).

W Szczyglicach znajduje się także Dom Postulatu naszego Zgromadzenia.

Jako Karmelitanki Dzieciątka Jezus żyjemy kontemplacją i apostolstwem w duchu reguły karmelitańskiej
worując swoje życie na Najświętszej Osobie Dzie­ciątka Jezus.

Zgodnie z celem i duchem Zgromadzenia posługujemy w apostolstwie zewnętrz­nym przede wszystkim
w dziedzinie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży – szczególnie ubogich.
Prowadzimy dom rekolekcyjny, przedszkola i świetlicę. Pracujemy jako katechetki, zakrystianki, organistki; pracujemy w kuriach biskupich oraz przy sanktuariach w Czernej, Pradze (Czechy) i Skarżysku-Kamiennej. Siostry organizują i prowadzą również rekolekcje, spotkania i dni skupienia dla młodzieży, bractwa Dzieciątka Jezus, Dziewczęcą Służbę Maryjną i inne.