Lublin

ul. Mariańska 31
20-147 Lublin
tel.: 81 747 02 25
e-mail: karmelitanki@neostrada.pl
kdzj.lublin@gmail.com

więcej informacji znajdziesz na stronie: www.lublin.karmelitanki.pl


Tytuł kaplicy: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Data erygowania domu: 11.11. 1948 r.

Przybyłe do Lublina siostry zamieszkały w dawnym dworku rodziny prezydenta Mościckiego na obrzeżach ówczesnego miasta. Celem założenia domu była posługa charytatywna. Przez wiele lat siostry prowadziły akcje dobroczynne dla ubogich i niepełnosprawnych, nauczały katechezy w salkach przykościelnych, prywatnych domach lub indywidualnie w swoim klasztorze, pracowały w licznych zakrystiach oraz w Kurii Biskupiej, haftowały zarówno na potrzeby kultu Bożego dla Diecezji Lubelskiej jak i np. Jasnej Góry. W latach 1948-1953 siostry na prośbę ówczesnego ordynariusza diecezji, bpa Stefana Wyszyńskiego, prowadziły w domu przedszkole.

Obecnie we wspólnocie jest 10 sióstr, które oddane na własność Bogu na co dzień żyją duchem apostolskim zakorzenionym w kontemplacyjnej modlitwie Karmelu. Posługują w Kurii, w katechezie Szkoły Podstawowej nr 4, w zakrystii ojców karmelitów bosych przy ul. Świętoduskiej. Są także we wspólnocie siostry, które apostołują modlitwą i cierpieniem.

Siostry modlą się szczególnie w intencjach Kościoła i kapłanów wg zachęty św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia. Upraszają też potrzebne łaski wszystkim proszącym o modlitewne wsparcie. Skrzynka intencji sióstr może zapełnić się również Twoją prośbą o modlitwę : http://www.lublin.karmelitanki.pl/skrzynka-intencji/

Każdego 25. dnia miesiąca od stycznia do czerwca i od września do listopada siostry zapraszają do uczestniczenia w Nabożeństwie ku czci Dzieciątka Jezus połączonym z Mszą Świętą, sprawowaną w złożonych lub przesłanych prośbach i intencjach modlitewnych. Aktualności nabożeństw można znaleźć: http://www.lublin.karmelitanki.pl/zaproszenia/nabozenstwa-drogi-betlejemskiej/

W każdym miesiącu roku akademickiego siostry zapraszają dziewczęta na spotkanie modlitewne w duchu karmelitańskim. Jeśli czujesz się młodo, szukasz Boga w ciszy i w sobie, to klasztor Sióstr Karmelitanek na Bazylianówce otwarty jest dla Ciebie. Czeka tu Jezus w Najświętszym Sakramencie, spotkać możesz swoje rówieśniczki oraz siostry, które poszły za Jezusem. Więcej znajdziesz na http://www.lublin.karmelitanki.pl/zaproszenia/spotkania-mlodziezy/

Szczególne zaproszenie kierują siostry do wszystkich, którzy chcą zastanowić się w ciszy nad swoim życiem i relacją z Bogiem. W klasztorze sióstr można odprawić indywidualne dni skupienia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Więcej na http://www.lublin.karmelitanki.pl/zaproszenia/indywidualne-dni-skupienia/

Zobacz zdjęcia z apostolstwa sióstr i wydarzeń w domu zakonnym

APOSTOLSTWO SIÓSTR

GRUPA SIOSTRY ALINY

Zobacz więcej zdjęć

NABOŻEŃSTWO KU CZCI DZIECIĄTKA JEZUS

25 stycznia odbyło się Nabożeństwo połączone z Mszą św. ku uczczeniu Dzieciątka Jezus. Mszy św. przewodniczył i homilię na temat dziecięctwa Bożego w ujęciu św. Teresy od Dzieciątka Jezus wygłosił o. Kazimierz Duda OCD. Podtematem była modlitwa, jako pierwszorzędna droga spotkania się z Panem Bogiem w duchu dziecięctwa. Przybyło ponad 40 osób, w tym młodzież i dzieci. Po zakończonej liturgii kontynuowaliśmy spotkanie na sali łamiąc się opłatkiem, śpiewając kolędy, dzieląc się swoją wiarą i radością. Nie zabrakło niespodzianek w postaci ciepłych karmelitańskich bułeczek z makiem produkcji s. Aliny oraz szkatułek z Bożym Słowem.

Zobacz więcej zdjęć