Chomranice

Chomranice 113
33-394 Klęczany
tel.: 18 443 31 72
e-mail: kdzjchomranice@gmail.com

Dom zakonny sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Chomranicach prawnie istnieje od 25 lutego 1957 r. dzięki staraniom ks. Józefa Lecha, proboszcza parafii.

Jak podają kroniki, 13 czerwca 1955 roku na pierwsze spotkanie z księdzem proboszczem i z fundatorką domu p. Anielą Ulrich (84-letnia emerytowana kierowniczka szkoły w Chomranicach, zasłużona osoba w pracy kulturalno-społecznej) przyjechała m. Georgia, ówczesna przełożona generalna Zgromadzenia. Zanim siostry zamieszkały na stałe w Chomranicach, miały trudności ze strony komunistycznych władz państwowych na osiedlenie się. „Bojowanie” trwało aż do 1 grudnia 1965 roku. Dwa tygodnie później zmarła „świątobliwa, szlachetna i dobra nasza fundatorka”.

Dzieła, które siostry podjęły to przede wszystkim posługa w zakrystii, katechizacja dzieci, haft ornatów i innych paramentów liturgicznych. Siostry podjęły też posługę w parafii służąc ludziom jako pielęgniarki odwiedzając również chorych w ich domach.

Obecni czteroosobowa wspólnota sióstr przez apostolstwo i modlitwę jest obecna i żywa w parafii.

Siostry angażują się czynnie w dzieła apostolskie: katechizację w szkołach, dwóch lub trzech zależnie od potrzeby. Na terenie parafii są cztery szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Praca katechetyczna obejmuje katechizację w szkole w Klęczanach w klasach – od grupy przedszkolnej do 8 klasy SP, organizowanie jasełek i innych uroczystości religijnych. Siostra katechetka prowadzi też Dziewczęcą Służbę Maryjną, organizuje co roku Tydzień Misyjny oraz duże przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych we współpracy z Kapłanami posługującymi w parafii.

Apostolstwo sióstr w parafii Chomranice
i wydarzenia z życia wspólnoty sióstr

Zobacz galerię zdjęć – Dom zakonny i apostolstwo sióstr