Dziewczęca Służba Maryjna w Chomranicach

Ave Maria!

Słowami tego pozdrowienia Matki Najświętszej, które po raz pierwszy w historii Wszechświata skierował do Niej Archanioł Gabriel, Maryjki w Chomranicach rozpoczynają i kończą każde ze swoich cotygodniowych spotkań. Grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny, na którą uczęszcza aż 60 uczestniczek w różnym wieku, jest podzielona na trzy podgrupy. Z uwagi na podział wiekowy grona dziewcząt, każda z tych podgrup wybrała sobie Patronki, które w swoim życiu bardzo kochały i czciły Matkę Bożą. I tak: najmłodszej grupie patronuje św. Hiacynta Marto z Fatimy, grupie średniej – św. Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux, a grupie najstarszej ? bł. Karolina Kózka z Zabawy. Spotkania grup prowadzi obecnie s. Anna Maria wraz z Przewodniczkami, które ukończyły diecezjalny Kurs Przewodniczek i zostały pobłogosławione oraz posłane do tego odpowiedzialnego zadania przez diecezjalnego Księdza Biskupa. Plan naszych spotkań zawiera w sobie elementy formacji, modlitwy, śpiewu, zabawy oraz integracyjno ? interakcyjne. DSM corocznie bierze udział w diecezjalnych spotkaniach DSM, a także wyjeżdża

na kilka wakacyjnych dni w góry razem z ks. Proboszczem. Dziewczęta w parafii włączają się w śpiew Psalmów i czytanie Modlitwy Wiernych podczas Mszy św., a także angażują się w prowadzenie Tygodnia Misyjnego i udział w Kolędzie Misyjnej. Uczestniczą one także w konkursach na forum diecezjalnym. Chętnie przychodzą na procesje Fatimskie i aktywnie uczestniczą w procesjach Eucharystycznych, podczas których noszą sztandary i feretrony z Dzieciątkiem Jezus i Matką Bożą Niepokalaną, a także poduszki procesyjne oraz serduszka procesyjne porządkujące sypanie kwiatków przez małe dziewczynki. W czasie Triduum Paschalnego adorują Najświętszy Sakrament z Maryją, czuwając na zmianę przy ołtarzu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

W każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca nasze spotkania w sposób szczególny i wyjątkowy przeprowadza sama Niepokalana Maryja razem ze swym Synem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy w te dni na prośbę Matki Bożej, którą skierowała do sługi Bożej s. Łucji z Fatimy, żeby wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za zło, jakim tylu ludzi rani to najczulsze Serce Mamy.

Nowe kandydatki do grona DSM, po uprzednim przygotowaniu, są przyjmowane do parafialnej wspólnoty DSM przez naszego ks. Proboszcza w uroczystość patronalną Dziewczęcej Służby Maryjnej ? ur. Niepokalanego Poczęcia NMP, 8. GRUDNIA.

Bycie Maryjką, to jest zarazem zaszczyt, jak i wyzwanie. ZASZCZYT – bo do tego grona wybiera i zaprasza w sercu sama Maryja,

i pozwala w swojej bliskości uczyć się kochać tak jak Ona. WYZWANIE ? bo w dzisiejszym świecie nie jest łatwo dawać świadectwo wiary i odważnie trwać przy wartościach chrześcijańskich. Stąd właśnie wypływa 5 ZADAŃ DZIECKA MARYI, które są istotne dla wszystkich wspólnot DSM w diecezji tarnowskiej:

1.Posłuszeństwo; 2. Wspólnota; 3. Radość; 4. Ofiara; 5. Przyjaźń z Jezusem.

Więcej o DSM:   http://dsm.diecezja.tarnow.pl/czym-jest-dsm/

 

Posted in Aktualności, Chomranice.