Barcice

Barcice 28
33-342 Barcice
tel.: 18 446 66 07
e-mail: karmel_barcice@interia.pl

Historia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach

Dzięki staraniom ks. prałata Jana Maziarza ówczesnego proboszcza w Barcicach, karmelitanki Dzieciątka Jezus zamieszkały w bardzo prymitywnych warunkach w starej drewnianej i małej wikarówce w roku 1963. Tak piszą kroniki parafialne „W czasie wizytacji rozmawiałem z Ks. Biskupem i radził mi, bym sprowadził i osiedlił na wikarówce zakonnice. Zwracałem się do kilku zgromadzeń, ale mi odmówiono. W Gołkowicach poznałem O. Anzelma Gądka założyciela Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i Matkę generalną S. Agnieszkę. Zwróciłem się z prośbą o objęcie placówki w Barcicach. O. Anzelm i Matka Agnieszka przybyli do Barcic, oglądnęli byłą wikarówkę. Spodobała im się miejscowość, położenie domu, tuż przy kościele i dogodna komunikacja”. Pozytywna odpowiedz dotarła w dniu 15 października w święto św. Teresy z Awila. Początkowo zamieszkało pięć sióstr, które rozpoczęły posługę związaną z pomocą duszpasterską w parafii. Siostry podjęły pracę w zakrystii, opiekowały się dziećmi zwłaszcza przedszkolnymi, zajmowały się chorymi i ubogimi w parafii, a także przygotowywały asystę dzieci do nabożeństw kościelnych. Jedna z sióstr była pielęgniarką często udzielała pierwszej pomocy chorym i potrzebującym.

Dziewięć lat zajęły prace remontowe przy wikarówce, dom został rozbudowany i powiększony. 22 stycznia 1972 r. odbyło się poświęcenie kaplicy i domu zakonnego przez ks. bpa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza. Siostry dostąpiły wielkiego zaszczytu, gdyż zamieszkały pod jednym dachem z Panem Jezusem Eucharystycznym. W domu zakonnym panowała atmosfera rodzinna pełna dobroci i miłości czerpanej u stóp tabernakulum.

Do Barcic przybywały następne siostry ponieważ wspólnota aktywnie angażowała się w życie parafii. W połowie kwietnia 1991 roku siostry rozpoczęły budowę nowego domu, która trwała ponad dziesięć lat. Uwieńczeniem była uroczystość poświęcenia kaplicy i nowego domu zakonnego 24 października 2001 r. Uroczystość połączona była z rocznicą 100-lecia konsekracji kościoła parafialnego w Barcicach pw. Wniebowzięcia NMP. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Wiktor Skworc – ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.

W lutym 1999 r. siostry otwarły przedszkole w Barcicach. Było to możliwe dzięki staraniom ks. proboszcza Stanisława Dziekana, który przeznaczył na przedszkole piętro domu katechetycznego. 24 kwietnia 1999 r. odbyło się uroczyste poświęcenie przedszkola.

Obecnie siostry kontynuują podjęte dzieła. Pracują w katechezie, w zakrystii, haftują oraz prowadzą największe w okolicy przedszkole gdzie dzieci mogą przeżywać szczęśliwe dzieciństwo z Dzieciątkiem Jezus.

Święta Bożego Narodzenia we wspólnocie

This slideshow requires JavaScript.

Niecodzienna wizyta!

Parafia Barcice gościła figurę Św. Michała Archanioła z Gargano. Na to spotkanie przyjechał ks. bp Leszek Leszkiewicz z Tarnowa. Także w kaplicy naszego domu zakonnego przez całą noc znajdowała się ta niezwykła figura. Siostry z pobliskiej wspólnoty przyjechały na osobistą modlitwę u stóp Michała Archanioła. Przychodziły także osoby z parafii i grupa młodzieży, która przyjechała w tym czasie na zimowisko.

Więcej zdjęć zobacz

Zobacz galerię zdjęć – Dom zakonny sióstr