Marszowice

Dom Pamięci Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD

Marszowice 233
32-420 Gdów
tel.: 724 299 286
e-mail:
karmel.marszowice@wp.pl
wicepostulacja@gmail.pl

Dnia 15 września 2016 r. odbyło się w Domu Pamięci Naszego O. Założyciela w Marszowicach spotkanie formacyjne dla sióstr juniorystek prowincji krakowskiej. Spotkanie prowadziła s. Imelda Kwiatkowska, wzięły w nim udział cztery siostry: s. Chiara Gądek, s. Julianna Kusy, s. Olga Šupolová, s. Beniamina Velgáňová.

Siostra Imelda zapoznała siostry z historią powstania Domu Pamięci oraz oprowadziła po „izbie Gądków” i „galerii”. Następnie siostry obejrzały dwie prezentacje multimedialne: przed południem „Opowiadanie o. Założyciela o swoim powołaniu w dniu obchodów 65. rocznicy jego profesji zakonnej. Sosnowiec, 17.08.1967 r.” oraz po południu „Maciej Gądek i jego święty przełożony – o. Rafał Kalinowski”. Po projekcji s. Imelda uzupełniała i wyjaśniała treści zawarte w prezentacjach, a także siostry zadawały pytania i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Spotkanie to było dla sióstr ubogacające, dało możliwość głębszego poznania różnych ciekawych, nieznanych faktów z dzieciństwa i młodości Macieja Gądka.

Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a nade wszystko w swoistym klimacie tego szczególnego miejsca – miejsca urodzin O. Założyciela. Oprócz czasu wykorzystanego na pogłębienie wiedzy o życiu o. Założyciela, był też czas na modlitwę w oratorium Domu Pamięci, w którym w tym czasie był obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, oraz na wspólną rekreację, rozmowę i wspólne przygotowywanie posiłku. Spotkanie to pozwolił nam ubogacić się duchowo, odnowić naszą miłość do Zgromadzenia i podzielić się radością własnego powołania do Karmelu Dzieciątka Jezus.

Zobacz więcej zdjęć ze spotkania sióstr juniorystek

oraz ze spotkania formacyjnego sióstr


Dojazd do Niegowici z Krakowa:
Bus firmy „RAK-BUS” z ul. Worcella – prostopadła do ul. Pawiej – naprzeciw Galerii Krakowskiej.
Wysiadamy przy kościele w Niegowici.
Można też dojechać każdym busem – kierunek Limanowa przez Gdów;
następnie z Gdowa w kierunku Marszowic. ZAPRASZAMY!