Gorzyce

Gorzyce 84
37-204 Tryńcza
tel.: 16 642 11 25
e-mail: kdzj.gorzyce@interia.pl

Przedszkole:
tel.: 16 642 14 53
e-mail: kpmt@vp.pl

http://przedszkole-gorzyce.pl/

Historia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gorzycach

W latach sześćdziesiątych XX wieku przełożeni naszego Zgromadzenia czynili starania, by założyć nową placówkę na wschodzie Polski. W tym czasie bezdzietne małżeństwo Marcin i Maria Czeszykowie, wysiedleni podczas II wojny światowej, po wielu trudnych kolejach życia wrócili do Ojczyzny i zamieszkali w Gorzycach. Powzięli oni decyzję, iż za oszczędzone pieniądze kupią dom, który ofiarują siostrom zakonnym. Robiąc starania, by dom oddać w dobre ręce, zgłosili swój plan ks. biskupowi Ignacemu Tokarczukowi, ordynariuszowi diecezji przemyskiej, który z kolei wysunął propozycję Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Przełożeni skorzystali z zaproszenia, biorąc równocześnie na siebie obowiązek opieki nad fundatorami. W czerwcu 1970 r. siostry przyjechały na nową placówkę do Gorzyc. Zajęły się remontem oraz przebudową domu, którego część pozostawili dla siebie państwo Czeszykowie. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na kaplicę pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w której z radością przez te wszystkie lata siostry goszczą na wspólnej modlitwie także parafian.

Siostry podjęły pracę w zakrystii, w katechezie, hafcie, jeździły z posługą do chorych – jako pielęgniarki. Niosły pomoc materialną i duchową rodzinom wielodzietnym. Niosły pomoc i opiekę ludziom starszym i schorowanym, rodzinom wielodzietnym i tym, którzy ich służby potrzebowali. Na terenie klasztoru Siostry na własny użytek prowadziły ogród, miały także doskonale prosperującą, pracownię krawiecko-hafciarską. Z racji profesjonalnego i pięknego wykonania ornatów, stuł, bielizny ołtarzowej, a nawet baldachimów, realizowały zamówienia z całej Polski. Z ich rąk otrzymywano szkaplerze, komże, alby, a nawet pościel. Lata pracy Sióstr zaowocowały powołaniami wśród miejscowych dziewcząt. Dom gorzycki przez pewien czas był też domem junioratu.

PRZEDSZKOLE

W 2000 roku w naszym domu zakonnym zostały zorganizowane sale zabaw dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieło wychowania dzieci zostało powierzone duchowej opiece Naszej Matki Założycielki i otrzymało nazwę „Ochronka Matki Teresy Kierocińskiej”. Chociaż warunki materialne i lokalowe były skromne ale dzięki dobroci i życzliwości sąsiadów, wójta oraz ofiarności wielu dobroczyńców, także z zagranicy przeprowadzono gruntowny remont budynku, którego znaczną część przeznaczono na przedszkole. W 2006 roku dzieło to otrzymało status prawny jako Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus im. Matki Teresy Kierocińskiej.

Przedszkole jest jedno-oddziałowe, z podziałem na dwie grupy mieszane: 3-4-latki „Biedronki” i 4-5-latki „Słoneczka”. Obecnie dysponujemy 40 miejscami. Siostry wychodząc naprzeciw rodzinom pracującym zawodowo obejmują wychowaniem dzieci nie tylko z terenu naszej parafii ale z terenu gmin Tryńcza i Jarosław. Jest to placówka wychowawczo-dydaktyczna promującą chrześcijański system wartości, podejmującą wysiłki na drodze wychowania moralno-społecznego, przyjazną dzieciom, rodzinie i otoczeniu. Celem jest przede wszystkim zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, wychowanie religijne i skierowanie jego uczuć do Boga, Ojczyzny i bliźniego to znaczy do wszystkiego co szlachetne i piękne. Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata; przygotowanie wychowanków do realizacji zadań związanych z obowiązkiem szkolnym; zaznajomienie ich z podstawowymi wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi oraz przygotowanie do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami w sytuacjach życiowych.

Obecnie oprócz prowadzenia przedszkola siostry nadal angażują się w życie parafii i pracują w zakrystii oraz katechezie. Pomagają rodzinom wielodzietnym i ubogim materialnie i duchowo.

 

Zobacz galerię zdjęć – Dom zakonny i przedszkole w Gorzycach