Praha – Czechy

Sestry Karmelitky Dítěte Ježíše
Karla Michala 50
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká Republika
tel.: (00420) 257 921 731
e-mail: kdj.zbraslav@centrum.cz

www.karmeldj.cz


Wspólnota sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Pradze istnieje od roku 1993.

Do Zgromadzenia w Polsce pierwsze dwie siostry Czeszki wstąpiły w 1989 roku. W 1993 r. siostry przyjechały do Pragi, na zaproszenie ojców Karmelitów Bosych, do współpracy przy Sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus. Trzyosobowa wspólnota szukała odpowiedniego domu dla tej nowej placówki.

W tym czasie przeorysza Karmelitanek Bosych w Pradze na Hradčanach, s. Maria Elekta od Jezusa, otrzymała po innej karmelitance, s. Pii połowę domu w Pradze na Zbraslaviu. Siostra Pia była karmelitką, która w czasach komunistycznych, z pozwoleniem przełożonych, po rewolucji nie dołączyła do wspólnoty, ale do końca życia pozostała w domku na Zbraslaviu. W drugiej połowie domu mieszkał nadal pan Antoní Douša. Matka Elekta połowę domu ofiarowała pierwszej wspólnocie naszych sióstr. Dom zakonny był z tego powodu budowany w dwóch etapach. Pierwsza, większa część domu zakonnego była wybudowana na terenie ogrodu; budowę ukończono w roku 1997. Po śmierci pana Doušy została dobudowana kaplica wraz z drugą częścią domu – w roku 2004.

Siostry od początku, aż dotąd pracują jako zakrystianki w sanktuarium Praskiego Dzieciątka jak również prowadzą katechizację dzieci w swoim domu zakonnym na Zbraslaviu oraz troszczą się o zaplecze duchowe w swojej parafii. Od kilku lat są aktywnie włączone do wspólnoty ekumenicznej istniejącej na Zbraslaviu i uczestniczą w spotkaniach biblijnych.

Zobacz zdjęcia