s. Beniamina odnowiła śluby zakonne.

8 października 2018 r. s. Beniamina ze wspólnoty w Pradze podczas Mszy świętej odnowiła śluby zakonne.
Głównym celebrantem był o. przeor Petr Glogar OCD, z sanktuarium Praskiego Jezulatka, koncelebrował o. Agnelo Rebelo OCD także ze wspólnoty u Jezulatka. Oprócz trzech sióstr tutejszej wspólnoty były obecne także dwie siostry z Polski.

Posted in Aktualności, Praga (Czechy).