Balice – Dom Prowincjalny

Szczyglice, ul. Krakowska 8
32-083 Balice

  • wspólnota zakonna:

tel.: 12 637 99 29
e-mail: karmelbalice@wp.pl

  • prowincja:

tel./fax: 12 638 48 80
e-mail: kdzj@raster.krakow.pl

Dom prowincjalny

Dnia 20 lipca 1967 r. do zakupionego domu nr 204 w Balicach od p. Tacjany Targalskiej przyjechały trzy pierwsze siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. Rozpoczęto prace remontowo-budowlane, aby dostosować budynek do potrzeb sióstr.

6 grudnia 1967 r. odbyło się poświęcenie domu i kaplicy pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. 18 grudnia 1967 r. przełożona generalna matka Cecylia Czerwińska otrzymała od księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego Dekret zezwalający na przeniesienie Domu Generalnego z Sosnowca do Balic. Balice stały się siedzibą zarządu generalnego Zgromadzenia.

W 1990 r. po podziale Zgromadzenia na trzy prowincje, zarząd generalny przeniesiono do Marek k. Warszawy, Balice natomiast stały się siedzibą zarządu prowincjalnego Prowincji krakowskiej. Przez pewien czas placówka ta była też miejscem początkowej formacji jakim jest postulat.

Apostolstwo sióstr dokonuje się przede wszystkim poprzez codzienną modlitwę. Siostry również posługują w katechezie i pracy zakrystyjnej przy parafii.

Po zmianie administracyjnej dom nasz obecnie przynależy do Szczyglic.

CHWAŁA BOŻEMU DZIECIĄTKU!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej kaplicy.

Wydarzenia we wspólnocie

Wcześniejsze wydarzenia we wspólnocie:

  • Jubileusz 65-lecia profesji zakonnej s. Beaty
  • Świętowanie we wspólnocie
  • Triduum Paschalne 2016 r.
  • 12 stycznia 2017 r. zmarła s. Fabiola Masłoń należąca do tutejszej wspólnoty zakonnej. Pogrzeb odbył się 15 stycznia w kościele parafialnym w Mydlnikach. Mszę św. pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Rysia z Krakowa koncelebrowało 6 kapłanów. Na uroczystości pogrzebowe przybyły licznie siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z bardzo wielu domów Zgromadzenia oraz rodzina i znajomi.