Kapituła Prowincjalna Prowincji Krakowskiej

24 kwietnia 2017 roku w domu zakonnym w Balicach [Szczyglicach] rozpoczęła się X Kapituła Prowincjalna Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Obrady zostały poprzedzone dniem skupienia podczas którego Mszę św. celebrował i wygłosił homilię oraz dwie konferencje ks. dr hab. Andrzej Muszala z Krakowa. Obradom Kapituły przewodniczyła
M. Błażeja Stefańska przełożona generalna Zgromadzenia. I część obrad miała charakter sprawozdawczy za minione trzechlecie, a druga wyborczy. Podczas Kapituły dokonano wyboru przełożonej prowincjalnej i nowego zarządu, w skład którego weszły:

Arnolda Dulak, przełożona prowincjalna
Zofia Szczyrk, wikaria prowincjalna
Grażyna Janik, II radna prowincjalna
Donancja Mlicka, III radna prowincjalna
Benedetta Wodzińska, IV radna prowincjalna
Klarissa Szczęsna, ekonomka prowincjalna

W tym dniu członkinie Kapituły udały się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej i modliły się przy relikwiach św. Rafała Kalinowskiego Patrona Prowincji.

W kolejnych dniach kontynuowano obrady i podjęto uchwały w sprawach dotyczących Prowincji.
28 kwietnia nastąpiło zamknięcie X Kapituły Prowincji Krakowskiej.

Posted in Aktualności, Balice and tagged .