Jubileusz 50-lecia istnienia domu zakonnego w Balicach

6 grudnia 2017 r. minęło 50. lat od dnia poświęcenia domu zakonnego w Balicach, a w nim kaplicy pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. 10 grudnia 2017 r. siostry uroczyście świętowały ten JUBILEUSZ i dziękowały Panu Bogu za wszelkie dobro, które przez te lata dokonało się w tym domu i dzięki posłudze sióstr, które w nim posługiwały. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Leszek Stańczewski OCD przeor klasztoru karmelitów bosych w Czernej. We Mszy św. uczestniczyło ok. 50. sióstr z Matką Generalną Błażeją Stefańską na czele. Razem z siostrami w tym dziękczynieniu uczestniczyli sąsiedzi, znajomi i przyjaciele ? ok. 20. osób.

Na zakończenie siostry przygotował rozważania, a s. prowincjalna Arnolda Dulak rozdawała obecnym pamiątkowe figurki Dzieciątka Jezus.

W czasie kazania Ojciec przypomniał m.in. krótko historię powstania domu zakonnego. Wspomniał o tym, że kupnem domu w okolicach Krakowa interesował się już wcześniej Założyciel Zgromadzenia o. Anzelm Gądek OCD i ówczesna przełożona generalna Zgromadzenia Matka Cecylia Czerwińska. W 1967 r. dom został zakupiony w Balicach nr 204. Dnia 20 lipca 1967 r. przyjechały do tego domu pierwsze siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, a w sierpniu 1967 r. zostały zatwierdzone plany na rozbudowę domu i rozpoczęto prace rozbudowy.

6 grudnia 1967 r. odbyło się poświecenie domu i kaplicy pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. Pierwszą Mszę św. w kaplicy zakonnej odprawił prowincjał Karmelitów Bosych o. Otto Filek OCD. Od tego dnia w kaplicy sióstr zamieszkał na stałe Pan Jezus i jest codziennie sprawowana Msza św.

18 grudnia 1967 r. przełożona generalna otrzymała od księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego Dekret zezwalający na przeniesienie Domu Generalnego z Sosnowca do Balic. W 1990 r. po podziale Zgromadzenia na trzy prowincje, zarząd generalny przeniesiono do Marek pod Warszawą, Balice natomiast stały się siedzibą zarządu prowincjalnego Prowincji Krakowskiej i są nim do dnia dzisiejszego.

Dom zakonny w Balicach był także wielokrotnie domem formacyjnym dla postulatu i nowicjatu Zgromadzenia.

Siostry przez ten okres podejmowały m.in. prace w apostolstwie: w parafiach (jako katechetki, zakrystianki, organistki), w Wydawnictwie Karmelitów Bosych i Kurii metropolitalnej w Krakowie.

Zobacz więcej zdjęć

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam!

 

Posted in Aktualności, Balice and tagged .