Bractwo Dzieciątka Jezus w Gołkowicach

Historia Bractwa Dzieciątka Jezus w Gołkowicach sięga 25 grudnia 1987 r., kiedy to zostało założone, a później kontynuowane aż do 1992 roku. Wtedy na pewien czas zaprzestało swoją działalność. Pa­miątką po istnieniu Bractwa był tylko piękny sztandar z wi­zerunkiem Dzieciątka Jezus. W 2013 roku jeden z lektorów Gołkowickiej parafii poczuł w sobie pragnienie wznowienia jego działalności. I tak od września 2013 roku Bractwo liczące po­czątkowo 12 dzieci ze szkoły podstawowej wznowiło swoją działalność. Obecnie wspól­nota liczy 20 dzieci. Spotkania odbywają się 25 dnia miesiąca lub około tej daty. Dzieci uczestniczą najpierw w godzinnym spotka­niu formacyjnym, następnie śpiewają w kościele Drogę Betle­jemską i uczestniczą czynnie w Eucharystii. W pierwszym roku formacyjnym dzieci poznawały poszczególne tajemnice Drogi Betlejemskiej, a w drugim cechy małej drogi na podstawie Ręko­pisów św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktatu o dziecięctwie Ojca Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W okresie Bożego Narodzenia od 25 grudnia do 25 stycznia ich głównym zadaniem jest adoracja Dzieciątka Jezus. Podczas innych uroczystości takich jak odpust parafialny, uroczystość Bożego Ciała, czy odpust Matki Bożej Szkaplerznej biorą udział w procesji Eucharystycznej niosąc fi­gur­kę Dzieciątka Jezus i sztandar Bractwa.

Zobacz zdjęcia.