Aktualności

Sesja Jubileuszowa w 100-lecie Karmelu Dzieciątka Jezus

30 grudnia 2021 roku w Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie odbyła się sesji jubileuszowej z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wydarzenie zostało poprzedzone Mszą św. koncelebrowaną w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18 – Sanktuarium Św. Józefa, pod przewodnictwem o. Prowincjała Piotra Jackowskiego OCD. We Eucharystii i sesji uczestniczyły siostry karmelitanki Dzieciątka […]

Czytaj dalej ...

Dziś narodził się nam Zbawiciel!

Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2, 11) Pośród ciemności, które otaczają dzisiaj świat zajaśniało światło Chrystusa Zbawiciela! Niech radość Bożego Narodzenia rozproszy wszelkie ciemności i niepokoje serc, a napełni je pokojem, ufnością i miłością. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby nauczyć nas mówić do Boga – „Ojcze”. Łącząc się duchowo […]

Czytaj dalej ...

Jubileusz Zgromadzenia w Czernej

20 listopada w Karmelu wspominamy św. Rafała [Józefa] Kalinowskiego, który jest także patronem Krakowskiej Prowincji Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Obecnie nasze Zgromadzenie świętuje Jubileusz 100-lecia powstania. Łącząc te dwa wydarzenia siostry Prowincji Krakowskiej czciły swojego Patrona i dziękowały za 100. lat istnienia Zgromadzenia. Uroczystość odbyła się w karmelitańskim sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Oprócz karmelitanek […]

Czytaj dalej ...

Módlmy się za zmarłych

„Modlitwa za zmarłych, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich” – przypomniał Ojciec Święty zwracając się do Polaków, podczas audiencji ogólnej. „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod […]

Czytaj dalej ...

Dom Rekolekcyjny w Czernej