Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!

Widzieliśmy pusty grób! Wierzymy, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał – rozgłaszajmy to z radością! Niech ta prawda o Zmar­twych­wstaniu Pana pozwoli nam odkryć potęgę Bożej miłości i przeżyć z wiarą święta Wielkanocne. Zmartwychwstały Zbawiciel niechaj obdarzy wszystkich swymi pas­chalnymi darami, a szczególne darem prawdziwego pokoju. Radosne Alleluja niech rozbrzmiewa w każdym miejscu i czasie ku chwale […]

Czytaj dalej ...

Módlmy się o pokój

„Musimy się dużo modlić, by Miłosierdzie Boga przyszło nam i drugim z pomocą” „Trzeba się modlić gorąco o pokój, którego dziś każdy wygląda” Czcigodna Sługa Boża M. Teresa od św. Józefa

Czytaj dalej ...

Pogrzeb śp. s. Zyty

W domu zakonnym sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej zmarła siostra Zyta, która przez wiele lat posługiwała w domu rekolekcyjnym. Ostatnie lata służyła Bogu modlitwą i cierpieniem. A teraz, jak mamy nadzieję, wielbi Boga w Niebie.

Czytaj dalej ...

Karmelitańska szkoła duchowości

4-6 marca 2022 r. w Czernej, w domu rekolekcyjnym odbyło się kolejna spotkanie rekolekcyjne z cyklu Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych. Tym razem temat spotkania brzmiał: „Bosko uzbrojeni, czyli w co się oblec, by zwyciężać jak biblijny Dawid”. Rekolekcje prowadzili: o. Marcin Fizia OCD oraz s. Terezitta Górka CSCIJ i s. Marisława Proszko CSCIJ. W […]

Czytaj dalej ...

Poznajemy nasze dziedzictwo

11-13 lutego w Domu rekolekcyjnym w Czernej odbyła się sesja dla sióstr Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia pt. „Karmel Dzieciątka Jezus w okresie przełożeństwa matki Teresy Kierocińskiej”. W sesji brały udział delegacje sióstr z kilku naszych domów. Sesję prowadziła s. Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ, która na wstępie podkreśliła, że poznajemy nasze dziedzictwo, aby wiedzieć „skąd nasz ród”. Jak […]

Czytaj dalej ...

Matka Boża Uśmiechu

Rozpoczęła się peregrynacja [w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus] figury Matki Bożej Uśmiechu. Od 5 do 12 lutego 2022 roku figura Matki Bożej przebywała w Czernej. Zobacz więcej. Modlitwado Matki Bożej Uśmiechu O Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko,która niegdyś poprzez widzialny znak uśmiechupocieszyłaś i uleczyłaś Twą umiłowaną córkęświętą Teresę od Dzieciątka Jezus,błagamy Cię, przyjdź […]

Czytaj dalej ...

Modlimy się o pokój na Ukrainie

Ziemia ukraińska jest spragniona pokoju…W obliczu wydarzeń wojennych, jakich jesteśmy świadkami nie możemy pozostać obojętni! W pokornej modlitwie, wołajmy do Boga o zakończenie wojny na Ukrainie. O Boże miłosierdzie i ustanie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie. O mądrość dla rządzących państwami. O opamiętanie i przemianę serc dla tych wszystkich, którzy sieją zamęt i zło. Maryjo, […]

Czytaj dalej ...

100 lat Karmelu Dzieciątka Jezus

Dokładnie 100 lat temu 31 grudnia 1921 roku do Sosnowca przybyły pierwsze Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Z tej okazji w Domu Macierzystym Zgromadzenia sprawowana była uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Homilię wygłosił o. Miguel Márquez Calle OCD generał zakonu karmelitów bosych. Nawiązując do historii Zgromadzenia i duchowości tej rodziny zakonnej Ojciec Generał […]

Czytaj dalej ...

Tu się wszystko zaczęło

W Krakowie, 31 grudnia 1921 roku rozpoczęło swoje istnienie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Założyciel Zgromadzenia ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Gądek) odprawił Mszę św. w kościele klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ul. Kopernika dla sióstr nowo powstającego Zgromadzenia, wśród nich była współzałożycielka matka Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska). Następnie […]

Czytaj dalej ...

Sesja Jubileuszowa w 100-lecie Karmelu Dzieciątka Jezus

30 grudnia 2021 roku w Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie odbyła się sesji jubileuszowej z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wydarzenie zostało poprzedzone Mszą św. koncelebrowaną w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18 – Sanktuarium Św. Józefa, pod przewodnictwem o. Prowincjała Piotra Jackowskiego OCD. We Eucharystii i sesji uczestniczyły siostry karmelitanki Dzieciątka […]

Czytaj dalej ...