Złota myśl

„Miłość Boga nieskończona i nieogarniona przetłumaczyła się w tym Dzieciątko na nasz język, abyśmy widząc Boga-Dziecię, pojmowali jak Bóg nas ukochał i mogli kochać Boga miłością taką naszą – serdeczną”. sł. Boży o. Anzelm Gądek OCD    

Czytaj dalej ...

Boże Narodzenie

Słowami św. Rafała Kalinowskiego życzymy: „Niech Dzieciątko Jezus tak owładnie waszymi duszami, ażebyście już tu na ziemi śpiewać mogły z aniołami: Chwała Bogu na wysokościach, a później mogły Go posiąść w niebie na zawsze, a to wszystko przez pośrednictwo Jego Najświętszej Matki”          

Czytaj dalej ...

Uroczystość św. Rafała i srebrny Jubileusz Prowincji

20 listopada, w uroczystość św. Rafała Kalinowskiego nasza Prowincja uczciła swojego Patrona. W tym dniu wspominano także 25. rocznicę powstania Krakowskiej Prowincji Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Msza św. w uroczystość św. Rafała została odprawiona rano w kaplicy Domu rekolekcyjnego w Czernej. Natomiast w kościele karmelitów bosych w Czernej wieczorem została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana […]

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Opatrzność ustanowiła chwile odpoczynku, w których panuje pokój, aby dusza mogła zorientować się, dokąd skierować łódź swojego życia”. św. Rafał Kalinowski

Czytaj dalej ...