Uroczystość św. Rafała i srebrny Jubileusz Prowincji

20 listopada, w uroczystość św. Rafała Kalinowskiego nasza Prowincja uczciła swojego Patrona. W tym dniu wspominano także 25. rocznicę powstania Krakowskiej Prowincji Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Msza św. w uroczystość św. Rafała została odprawiona rano w kaplicy Domu rekolekcyjnego w Czernej.

Natomiast w kościele karmelitów bosych w Czernej wieczorem została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana dziękczynno-błagalna z okazji srebrnego Jubileuszu Krakowskiej Prowincji. We Mszy św. uczestniczyło ok. 50 sióstr na czele z Siostrą Prowincjalną i zarządem Prowincji oraz mieszkańcy Czernej i inni wierni.

W sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w klasztorze karmelitów bosych w Czernej znajduje się kaplica poświęcona św. Rafałowi od św. Józefa (Józef Kalinowski). W tej kaplicy znajdują się relikwie Świętego oraz obrazy przedstawiające sceny z jego życia.

Zapraszamy do galerii.

KPICASA_GALLERY(UroczystoscSwRafaAIJubileusz25LeciaProwincjiKrakowskiej)
 

Posted in Aktualności and tagged .