Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów; niech napełni je światłem i miłością. Życzmy sobie nawzajem wytrwałej miłości i silnej wiary, jaką miał św. Jan umiłowany uczeń Pana stojący pod Krzyżem i Magdalena idąca skoro świt do grobu.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje! Od poranka Wielkanocnego daje się rozpoznać tym, którzy Go szukają ? obdarza ich radością, pokojem i swoją obecnością. Radujmy się niosąc innym tę wspaniałą nowinę o Zmartwychwstaniu!

Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności.