I profesja zakonna

24 września 2016 r. w kaplicy naszego Domu rekolekcyjnego w Czernej nowi­cjuszka s. Denisa (ze Słowacji) złożyła I profesję zakonną i otrzymała imię Monika od Jezusa Miłosiernego. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygło­sił o. przeor Leszek Stańczewski OCD z Czernej.

Na uroczystość do Czernej przybyło kilkanaście sióstr z kilku domów Zgromadzenia, a także sio­stry Afrykanki: s. Florence (z Burundi) i postulantka z Kamerunu odbywająca postulat we Francji. Przybyli również goście ze Sło­wacji ? rodzina i znajomi neoprofeski.

Siostra złożyła śluby zakonne w ręce przełożonej prowincjalnej s. Arnoldy Dulak.

Na zakończenie uroczystości neoprofeska została posypana świeżymi płatkami róż, które są symbolem łask Bożych, o czym mówiła św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najśw. Oblicza – patronka Zgromadzenia.

Po Mszy św., w kaplicy, zrobiono wspólne zdjęcie.

A oto siostry pochodzące ze Słowacji: s. Andrea, s. Dominika, s. Monika (neoprofeska) i postulantka s. Magdalena.

Posted in Aktualności and tagged , .