Idźcie do Józefa…

Idźcie do Józefa i róbcie, jak wam każe! (Rdz 41, 56) – słowa faraon można przywołać w uroczystość św. Józefa Opiekuna Jezusa i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jak pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos „także dziś strzeże i osłania mistyczne ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.

Jakże często idziemy do św. Józefa z licznymi sprawami, prośbami i problemami materialnymi i duchowymi. Jeśli towarzyszy nam wiara to zawsze św. Józef zaradzi, pomoże, a przynajmniej wskaże właściwą drogę. Dzisiaj, po dziewięciodniowej nowennie w uroczystość naszego Patrona nadszedł czas, aby Mu podziękować.

W kaplicy Domu rekolekcyjnego w Czernej znajduje się obraz przedstawiający św. Józefa unoszącego nad żłóbkiem, na swoich rękach Dziecię Jezu, które spogląda w dół na ołtarz. Jakże wymowny to obraz! Święty Józef, choć nie był kapłanem, w kapłańskim geście unosi Jezusa jak Hostię. Patrząc na tę scenę, tym bardziej, z ufnością spieszymy do naszego niezawodnego, Świętego Opiekuna. W tej kaplicy, pod wezwaniem św. Józefa uczestnicy rekolekcji zanoszą swoje modlitwy do Boga, a my razem z nimi polecamy Bogu wszystkich, którzy tutaj przybywają, naszych dobroczyńców i tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

Święty Józefie, módl się za nami!

Posted in Aktualności and tagged .