IX Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„To, co mówią o Tobie Ewangelii słowa,
Zbliżyć mi się do Ciebie i patrzeć ośmiela,
Tak prosta życia Twojego osnowa,
Żyłaś, cierpiała, jak ja, Matko Zbawiciela”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Módlmy się:
Święta Tereso, zgłębiając na modlitwie Ewangelię, poznałaś całe życie Maryi. I wtedy zauważyłaś, że Jej życie i twoje życie są bardzo do siebie podobne. W doświadczeniach Boga u Maryi widzi­my wielkie rzeczy. Przypomniałaś o nich: to tajemnica Wcielenia, ale i tajemnica Ukrzyżowania. Zawierzenie Maryi i współcierpie­nie z Synem. Przede wszystkim jednak podkreślasz Jej zwyczajne, codzienne życie: ludzkie cierpienia i smutki, codzienne troski o dom, o Jezusa, o Józefa. Pomóż nam i tym, których polecamy Bogu w tej nowennie, w zrozumieniu, że świętość realizuje się w codzienności, w wierno­ści swym obowiązkom stanu. Dopomóż razem z tobą przypatrywać się Maryi. Dopomóż pojąć Jej Fiat zawierzenia. Jej Magnificat uwielbienia. Dopomóż nam razem z Maryją szukać i odnajdywać Jezusa w naszym życiu. Przede wszystkim zaś wyjednaj nam opie­kę Maryi oraz uczenie się od Niej życia z Jezusem i dla Jezusa na każdą chwilę.

Ojcze Nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Modlitwa na zakończenie nowenny:
Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i ma­łym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pokora

Posted in Aktualności.