„Moim powołaniem jest miłość”!

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza odczuwała wewnętrzne przynaglenie do poszukiwania swojego szczególnego powołania w Kościele. Bóg odsłonił jej tajemnicę swej miłości i w niej powołanie do uczestnictwa w życiu Boga. Kiedy odnalazła cel swych pragnień napisała:

„Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, ogarnia wszystkie czasy i miejsca. Moim powołaniem jest miłość!”

1 października w Karmelu Dzieciątka Jezus obchodziłyśmy uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Patronki Zgromadzenia. W Domu rekolekcyjnym w Czernej, oprócz tego, wspólnota zakonna świętowała imieniny przełożonej domu. Do naszego świętowania dołączyli także ojcowie karmelici bosi z czerneńskiego klasztoru. Najważniejszym momentem była uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem przeora klasztoru o. Pawła Hańczaka OCD, który także wygłosił homilię. Nawiązując do czytań mszalnych kaznodzieja przypomniał cechy drogi dziecięctwa duchowego, którą ukazała swoim życiem i nauczaniem św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Szczególnie podkreślił cztery cechy tej drogi: powierzenie, zaufanie/ufność, prostota i wdzięczność.

Po Eucharystii wszyscy udali się na wspólny obiad.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenie.

Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę.

Posted in Aktualności, Czerna.