Poświęcenie kaplicy sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici

?Niech ta kaplica będzie sercem waszych serc!?

 

W sobotę 15 grudnia 2018 r. ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, podczas Mszy św. poświęcił kaplicę Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici, w rodzinnej parafii Założyciela Zgromadzenia, Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD.

Na te domową uroczystość przybyli zaproszeni dobroczyńcy oraz kilkanaście sióstr, które od początku były związane z tym dziełem, te które dotychczas przebywały w tym domu zakonnym i posługiwały w parafii. Przybyła również s. Arnolda Dulak, przełożona prowincjalna krakowskiej prowincji Zgromadzenia, a Matkę Generalną reprezentowała s. Imelda Kwiatkowska, asystentka generalna.

Księdza Arcybiskupa przywitał ks. prał. Paweł Sukiennik, proboszcz parafii, który przypomniał historię obecności sióstr Karmelitanek w Niegowici, już w związku z rekonstrukcją domu rodzinnego o. Założyciela w Marszowicach, poświęconego 2 marca 2008 r. przez kard. S. Dziwisza jako Dom Pamięci Sługi Bożego. Następnie od 15 sierpnia tegoż roku siostry rozpoczęły pracę apostolską w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici, gdzie do dzisiejszego dnia ? zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia ? pełnią posługi: zakrystianki, katechetki i organistki oraz włączają się w działalność charytatywna parafii, pomagając ubogim rodzinom. W 2010 r., zawierzając całkowicie Bożej Opatrzności ? z pustymi rękami ? rozpoczęły budowę klasztoru na działce obok kościoła, ofiarowanej przez parafię. Budową klasztoru zajmowała się s. Gracjana Topolewska, przełożona domu, która razem ze św. Józefem, któremu zawierzyła powstające wśród wielu trudności dzieło, starała się o fundusze. Budowa trwała trzy lata i już pod koniec czerwca 2013 r. siostry mogły zamieszkać w niewykończonym jeszcze klasztorze. Dalsze starania administracyjne podjęła następna przełożona domu zakonnego, s. Damaris Kluska, która z pomocą św. Józefa i dobrych ludzi zdołała pomyślnie ukończyć spłatę budowy klasztoru i przygotowała wielkie dziękczynienie, by oddać chwałę Panu Bogu właśnie 15 grudnia br., w przeddzień rozpoczęcia nowenny do Dzieciątka Jezus, Patrona kaplicy.

Podczas liturgii wg formularza o Dzieciątku Jezus, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wypowiedział słowa modlitwy: ?Pokornie prośmy Boga, abyśmy pamiętali, że my sami, zgromadzeni w jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym Kościołem, ustanowionym na świecie jako znak tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi?. W homilii Metropolita Krakowski zwrócił uwagę, że Kościół stawia dziś przed wiernymi dwie postaci ? Eliasza i Jana Chrzciciela ? które przygotowywały drogę dla Pana i podtrzymywały postawę wierności ludu Bożego. Arcybiskup podkreślił, że charyzmat sióstr karmelitanek związany jest z tajemnicą Dzieciątka Jezus, uosabiającą miłości Boga do człowieka. Dodał, że w momencie wcielenia Bożego Syna, aniołowie chwalili Boga swoim śpiewem. Siostry Karmelitanki zostały również powołane przez Pana, aby świadczyć o Jego świętej obecności, która domaga się pełnej miłości adoracji i wsłuchiwania się w potęgę Jego Słowa, które wzywa do przemiany serc. Na zakończenie zaznaczył, że Siostry są świadectwem tego, że Dzieciątko Jezus wzywa do miłości i pragnie być otoczone czystymi ludzkimi sercami. Na koniec, Pasterz archidiecezji krakowskiej, zachęcał: ?Drogie Siostry! Niech ta kaplica będzie sercem Waszych serc. A Pan Jezus, który tu mieszka, niech będzie Waszym największym umiłowaniem, niech budzi Wasze najwierniejsze uczucia i wzywa do modlitwy za świat, aby się nawrócił i stał się jak dziecko?.

W imieniu Matki Generalnej i sióstr, Księdzu Arcybiskupowi podziękowała s. Imelda Kwiatkowska, przede wszystkim za jego przewodniczenie wspólnej modlitwie dziękczynnej, która pogłębia ufność, że ta kaplica będzie napełniona Bożą obecnością i łaskawością Dzieciątka Jezus. Stwierdziła, że uroczystość, w której uczestniczymy, to także spłacenie długu wdzięczności wobec znanych i nieznanych z imienia darczyńców, którzy swoimi ofiarami ? często ewangelicznym ?wdowim groszem? ? przyczynili się do powstania tego klasztoru i kaplicy. Na koniec siostra poprosiła o odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej dobroczyńców i budowniczych klasztoru.

s. M. Konrada od Serca Bożego Dzieciątka

This slideshow requires JavaScript.

Zobacz więcej zdjęć

foto- i video-relację z tego wydarzenia można znaleźć na stronie archidiecezji krakowskiej: https://diecezja.pl/aktualnosci/poswiecenie-kaplicy-domu-zgromadzenia-siostr-karmelitanek-dzieciatka-jezus/

Posted in Aktualności and tagged .