Poznajemy nasze dziedzictwo

11-13 lutego w Domu rekolekcyjnym w Czernej odbyła się sesja dla sióstr Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia pt. „Karmel Dzieciątka Jezus w okresie przełożeństwa matki Teresy Kierocińskiej”. W sesji brały udział delegacje sióstr z kilku naszych domów. Sesję prowadziła s. Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ, która na wstępie podkreśliła, że poznajemy nasze dziedzictwo, aby wiedzieć „skąd nasz ród”. Jak zaznaczyła – w trudnych początkach naszego Zgromadzenia widać działanie łask Ducha Świętego, zaś dla nas dzisiaj – przekonanie o właściwym kierunku obranej drogi daje siły, by trwać mimo trudności i przeszkód. W czasie spotkań siostry poznawały historię Zgromadzenia, a następnie pracując w grupach analizowały sposób pisania, używane słownictwo, a także rozważały treść listów sł. Bożej Teresy od św. Józefa – Założycielki Zgromadzenia. Następnie, w podsumowaniu dzieliły się spostrzeżeniami.

Posted in Aktualności, Czerna.