Słowo Ciałem się stało

Dzieciątko Jezus gromadzi nas, duchowo, wokół żłóbka betlejemskiego, obok Maryi i Józefa. Kontemplując Słowo Wcielone ogarnijmy czułą miłością każdego człowieka, a dzieląc się białym opłatkiem wigilijnym czyńmy dobro, któr jest niebem na ziemi. Głośmy z mocą – tak Bóg umiłował świat, że Syna Swojego dał!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2017!

Posted in Aktualności.