Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Jest jedną z najbardziej znanych świętych na całym świecie. W Polsce trudno znaleźć kościół w którym nie byłoby figury lub obrazu św. Teresy z Lisieux.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza jest patronką Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus dlatego też pomimo niedzieli obchodzimy dzisiaj uroczystość ku jej czci.

Mała Święta wskazuje wszystkim najkrótszą i najprostszą drogę do świętości – to droga ufności i zdania się na Boga czyli droga dziecięctwa duchowego. W swoich poszukiwaniach takiej drogi napisała „chcę znaleźć sposób, by dojść do nieba jakąś małą drogą, bardzo prostą i bardzo krótką drogą. Chciałabym znaleźć windę, by unieść się do Jezusa. Windą, która ma mnie unieść do nieba, są Twoje ramiona, Jezu”.

Dwa miesiące przed swoją śmiercią św. Teresa tak pisze: „Świętość nie jest w tej lub owej praktyce, polega ona na usposobieniu serca, które sprawia, że jesteśmy małymi i pokornymi w objęciach Boga, uznającymi swoją słabość i ufającymi do zuchwalstwa Jego dobroci ojcowskiej”.

Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Posted in Aktualności.