Zesłanie Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mnie, Od wszelkiego zła, Od wszelkiego złudzenia, Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!

Czytaj dalej ...

Święci Karmelu o świętości

„Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości” ? św. Jan od Krzyża    / „Być wiernym Bogu w drobiazgach życia codziennego: oto tajemnica świętości, a chęć podobania się Bogu to środek nadający wszystkim naszym uczynkom wartość nadprzyrodzoną” ? św. Rafał Kalinowski   / „Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowicznie świętą” ? św. Teresa od […]

Czytaj dalej ...

Złota myśl

Ku Tobie, Jezu, podniosłam głowę i w Twoim wzroku pełnym miłosierdzia wyczytałam: „Dziecko, dla ciebie stworzyłem niebiosa” św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Żłóbek i krzyż, narodzenie i konanie, miały jedna przyczynę i jeden cel: zbawić świat prze Syna i Matkę, przez ich radości i mękę” sł. Boży o. Anzelm Gądek OCD

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Czynię tak, jak czynią dzieci, które nie umieją czytać: po prostu mówię Panu Bogu, co chcę Mu powiedzieć, nie siląc się na piękne zdania, a On zawsze mnie rozumie”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Miłość Boga nieskończona i nieogarniona przetłumaczyła się w tym Dzieciątko na nasz język, abyśmy widząc Boga-Dziecię, pojmowali jak Bóg nas ukochał i mogli kochać Boga miłością taką naszą – serdeczną”. sł. Boży o. Anzelm Gądek OCD    

Czytaj dalej ...