Zesłanie Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego
św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Duchu Święty, natchnij mnie.

Miłości Boża, pochłoń mnie.

Po prawdziwej drodze prowadź mnie.

Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.

Z Jezusem błogosław mnie,

Od wszelkiego zła,

Od wszelkiego złudzenia,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!

Posted in Aktualności, Złote myśli.