Święci Karmelu o świętości

„Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości” ? św. Jan od Krzyża    /

„Być wiernym Bogu w drobiazgach życia codziennego: oto tajemnica świętości, a chęć podobania się Bogu to środek nadający wszystkim naszym uczynkom wartość nadprzyrodzoną” ? św. Rafał Kalinowski   /

„Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowicznie świętą” ? św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza   /

„Oto miara świętości dzieci Bożych: mamy być święci, jak On jest święty, być święci świętością Boga” ? św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej   /

„Uważam, że świętość polega na miłości” ? św. Teresa od Jezusa (z Los Andes)

 

Posted in Aktualności, Złote myśli.