Cisza Wielkiej Soboty

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud…

„Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony został złożony w grobie”… Tak, Syn Boży został złożony w grobie. Dzisiaj czas, aby zatrzymać się nad tą prawdą. Dzisiejszy dzień koncentruje się na ciszy. Śmierć to nie koniec życia. To największe wydarzenie w dziejach świata i zarazem tajemnica chrześcijaństwa. Bądźmy dziś razem jako Kościół – w duchowej jedności. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przywróci nas do życia razem z Chrystusem, który jest naszą nadzieją.

Posted in Aktualności.