Dziś narodził się nam Zbawiciel!

Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2, 11)


Pośród ciemności, które otaczają dzisiaj świat zajaśniało światło Chrystusa Zbawiciela!

Niech radość Bożego Narodzenia rozproszy wszelkie ciemności i niepokoje serc, a napełni je pokojem, ufnością i miłością.

Syn Boży przyszedł na ziemię, aby nauczyć nas mówić do Boga – „Ojcze”.

Łącząc się duchowo w adoracji Bożego Dzieciątka
życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w zdrowiu i miłości.

siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności.