Jubileusz Zgromadzenia w Czernej

20 listopada w Karmelu wspominamy św. Rafała [Józefa] Kalinowskiego, który jest także patronem Krakowskiej Prowincji Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Obecnie nasze Zgromadzenie świętuje Jubileusz 100-lecia powstania. Łącząc te dwa wydarzenia siostry Prowincji Krakowskiej czciły swojego Patrona i dziękowały za 100. lat istnienia Zgromadzenia. Uroczystość odbyła się w karmelitańskim sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Oprócz karmelitanek Dzieciątka Jezus licznie przybyłych, nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Czech, Słowacji, Francji i Afryki byli obecni karmelici bosi i kapłani z parafii, w których nasze siostry pracują. Liczne grono naszych przyjaciół i dobroczyńców także wspólnie z nami przeżywało to dziękczynienie. Przed Mszą św. s. Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ wygłosiła prelekcję „Przez stulecie w służbie Bogu i ludziom. Karmel Dzieciątka Jezus w latach 1921–2021.”

Eucharystii koncelebrowanej przez 26. kapłanów przewodniczył prowincjał Karmelitów Bosych o. Piotr Jackowski OCD, który także wygłosił kazanie. Nawiązując do świadectwa życia św. Rafała Kalinowskiego i jego poszukiwań właściwej drogi życia w prawdzie, kaznodzieja życzył siostrom, aby potrafiły dostrzec „całość potrzeb duszy ludzkiej, ale też tych wszystkich, z którymi się spotykacie, do których Opatrzność Boża was posyła indywidualnie, osobiście, ale też jako Zgromadzenie. To wasze powołanie. I podejmujecie je na różne sposoby”. Na zakończenie Prowincjał powiedział: „Poszukiwanie prawdy uszlachetnia umysł, intelekt. A wprowadzanie w życie tej prawdy uświęca serce, bo to sam Bóg uświęca was. Niech On sam uświęca was w prawdzie”.

Wspólne zdjęcie po zakończeniu Mszy św.

Zobacz galerę zdjęć z uroczystości


 

Posted in Aktualności, Czerna.