Módlmy się za zmarłych

„Modlitwa za zmarłych, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich” – przypomniał Ojciec Święty zwracając się do Polaków, podczas audiencji ogólnej.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471). Odpust ten może zyskać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać go za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego; stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna; przyjęcie Komunii świętej oraz odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) w intencjach Ojca Świętego.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

Penitencjaria Apostolska opublikowała dekret, w którym ze względu na stan trwającej pandemii, potwierdza i przedłuża na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 r. dekretem, którym, ze względu na pandemię Covid-19, zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 r. odpusty zupełne dla zmarłych wiernych.

Posted in Aktualności.