Dziś narodził się nam Zbawiciel!

„Dziś narodził się nam Zbawiciel” (Łk 2, 11). Pośród ciemności, które otaczają dzisiaj świat zajaśniało światło Chrystusa Zbawiciela! Niech światło Bożego Narodzenia rozproszy wszelkie ciemności i niepokoje serc, a napełni je pokojem, ufnością i radością. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby nauczyć nas mówić do Boga – „Ojcze”.
Łącząc się duchowo w adoracji Bożego Dzieciątka życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w zdrowiu i miłości.
siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności.