Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia

W pierwszą niedzielę Adwentu – 29 listopada 2020 r. – Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus rozpoczęło obchody 100-lecia powstania Zgromadzenia. W Katedrze Warszawsko-Praskiej p.w. św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie na rozpoczęcie Jubileuszu była sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Romualda Kamińskiego, z udziałem sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Zob. Więcej informacji

Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka i Dekrety

Posted in Aktualności.