Ojczyzna nie krwi, ale potu potrzebuje…

Józef Kalinowski, a w Karmelu św. Rafał od św. Józefa napisał w jednym ze swoich listów „Ojczyzna nie krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski, ale potu… potrzebuje”! Jak bardzo aktualne są te słowa – napisane niespełna 100 lat temu – w obecnym czasie.

20 listopada przypada w Liturgii wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego. W Krakowskiej Prowincji Karmelu Dzieciątka Jezus, której patronem jest św. Rafał, obchodzimy uroczystość. Ten gorliwy i święty kapłan-zakonnik jest także wzorem wielkodusznej miłości Ojczyzny, wzorem wychowawców, patronem sybiraków, emigrantów, inżynierów i żołnierzy. Dla wielu jest także orędownikiem w niebie. Święty na trudne czasy, niech wyprasza u Boga łaski nam i całej naszej Ojczyźnie.

Zob. więcej o św. Rafale.

Posted in Aktualności.