Pamiętajmy o zmarłych

Modlitwa za zmarłych, ofiarowanie za nich odpustu zupełnego – to wyraz miłości i pamięci o tych, którzy już odeszli do wieczności. W dniach 1-8 listopada można zyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W bieżącym roku Penitencjaria Apostolska wydała dekret o warunkach uzyskania w czasie pandemii odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych. W aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty te będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Więcej informacji także na stronie

https://ekai.pl/jak-uzyskac-odpust-zupelny-za-zmarlych/

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna Zmartwychwstałego, i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.

Posted in Aktualności.