Modlimy się o pokój na Ukrainie

www.slon.pics – pl.freepik.com

Ziemia ukraińska jest spragniona pokoju…
W obliczu wydarzeń wojennych, jakich jesteśmy świadkami nie możemy pozostać obojętni!

W pokornej modlitwie, wołajmy do Boga o zakończenie wojny na Ukrainie.

O Boże miłosierdzie i ustanie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie.

O mądrość dla rządzących państwami.

O opamiętanie i przemianę serc dla tych wszystkich, którzy sieją zamęt i zło.

Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Święty Michale Archaniele, módl się za nami!

Karmelitanki Dzieciątka Jezus modlą się o pokój na Ukrainie

Posted in Aktualności.