100 lat Karmelu Dzieciątka Jezus

Dokładnie 100 lat temu 31 grudnia 1921 roku do Sosnowca przybyły pierwsze Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Z tej okazji w Domu Macierzystym Zgromadzenia sprawowana była uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka.

Homilię wygłosił o. Miguel Márquez Calle OCD generał zakonu karmelitów bosych. Nawiązując do historii Zgromadzenia i duchowości tej rodziny zakonnej Ojciec Generał mówił: „Dziś mija dokładnie 100 lat tej chwili, gdy w tym miejscu narodziła się wasza rodzina, nasza rodzina Karmelu i całego Kościoła, zwana na początku III Zakonem Regularnym, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, ze szczególnym charyzmatem dziecięctwa Bożego w szkole Małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z misją kontemplacyjną i apostolską. […] Na początku wszystkiego, co autentycznie karmelitańskie i terezjańskie, jest radość. Ta radość łączy się zawsze z pokorą Boga w małości Dzieciątka, które przychodzi w mocy niemocy i w sile słabości”.

Na zakończenie uroczystości, w kościele zakonnym, słowo podziękowania do celebransów oraz do zebranych sióstr skierowała przełożona generalna Zgromadzenia Matka Błażeja Stefańska. Kończąc powiedziała: „Wierzymy, że dzisiejsze obchody naszego 100-lecia rozpoczęte rano u sióstr karmelitanek bosych w Krakowie, a kontynuowane tutaj, ubogacą nas, umocnią i uzdolnią do dalszej realizacji Bożych planów i służby Kościołowi. Ufamy, że Dzieciątko Jezus dozwoli nam wkrótce cieszyć się beatyfikacją naszych Założycieli, Sługi Bożego Ojca Anzelma i Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy. Niech ten Maleńki Król chwały napełni nasze serca Swoją miłością, pokojem i radością. Niepokalana Dziewica Maryja, Boża Rodzicielka i św. Józef – niech strzeże w nas łaski dziecięctwa Bożego i niech obdarzą nasze Zgromadzenie nowymi powołaniami, byśmy z nadzieją wkroczyły w drugie 100-lecie.

Zobacz więcej

Posted in Aktualności.