Tu się wszystko zaczęło

W Krakowie, 31 grudnia 1921 roku rozpoczęło swoje istnienie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Założyciel Zgromadzenia ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Gądek) odprawił Mszę św. w kościele klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ul. Kopernika dla sióstr nowo powstającego Zgromadzenia, wśród nich była współzałożycielka matka Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska). Następnie siostry wraz z o. Anzelmem pojechały do Sosnowca rozpocząć swoją posługę modlitwy i pracy wśród ubogich Zagłębia. Tutaj także powstał Dom Macierzysty Zgromadzenia. Dokładnie po stu latach – 31 grudnia 2021 roku – siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus uczestniczyły we Mszy św. odprawionej przez o. prowincjała Piotra Jackowskiego OCD. Następnie spotkały się z siostrami karmelitankami bosymi i na śniadaniu przygotowanym przez siostry. Dalszy ciąg świętowania Jubileuszu Zgromadzenia miał miejsce w Domu Macierzystym a Sosnowcu.

Spotkanie z karmelitankami bosymi i śniadanie w rozmównicy

Posted in Aktualności.