Spotkanie formacyjne w Marszowicach

W dniu imienin sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia ? 21 kwietnia 2018 r. ? w jego rodzinnej parafii Niegowić, odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr prowincji krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 35 sióstr.

O godz. 9, w kościele parafialnym, ks. dziekan Paweł Sukiennik odprawił Mszę świętą ? ?O łaskę beatyfikacji Sł. B. o. Anzelma Gądka, i za jego wstawiennictwem, o dar dobrych powołań do Zgromadzenia?. Ksiądz Proboszcz wygłosił do sióstr okolicznościowe kazanie, z jego też inicjatywy zostały wystawione relikwie św. Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego ? Patrona prowincji oraz świętych rodziców ? Zelii i Ludwika Martin. Po Mszy św. siostry ucałowały relikwie św. Jana Pawła II, a później zrobiły pamiątkową fotografię. Następnie wszystkie siostry udały się na posiłek do domu zakonnego w Niegowici, gdzie przyjęły serdecznie i ugościły siostry wspólnoty niegowickiej.

Druga część spotkania odbyła się o godz. 11. w Domu Pamięci w Marszowicach. Siostry wysłuchały prelekcji przygotowanej przez s. Imeldę Kwiatkowską na temat ?Modlitwa w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus?. Następnie, pracując w czterech grupach, kontynuowały omawianie tematu czytając i analizując teksty o. Założyciela na temat modlitwy. O godz. 14. odbyło się wspólne omawianie tematu, dzielenie się i dyskusja.

Był też czas przeznaczony na wspólną modlitwę, a także na siostrzane rekreacyjne spotkanie i rozmowę. Przy figurze Dzieciątka Jezus i wizerunku Matki Bożej Wniebowziętej Niegowickiej ? siostry zaśpiewały antyfonę ?Królowo nieba? oraz Litanię Loretańską, a o godz. 15. odmówiły Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Natomiast po godz. 15. obejrzały prezentację ? ?Sł. B. o. Anzelm Gądek, jako wychowawca?, która przybliżyła siostrom ?rzymski? okres życia Założyciela z lat 1926?1945, kiedy pełnił funkcję rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitańskiego ?Teresianum? w Rzymie. Do prezentacji wykorzystano wspomnienia byłych alumnów kolegium: o. Wiktora od Jezusa i Maryi (Tirato Ramos Antonio) Hiszpana, o. Nilo od św. Brokarda (Geagea Joseph Taraja) Libańczyka oraz o. Emila od Wniebowzięcia NMP (Walenty Hebda) Polaka, którzy po wielu latach z przyjemnością wspominają czasy swoich studiów w Kolegium, a także ich rektora o. Anzelma.

This slideshow requires JavaScript.

Zobacz więcej zdjęć

Posted in Aktualności.