Złota myśl

Ku Tobie, Jezu, podniosłam głowę i w Twoim wzroku pełnym miłosierdzia wyczytałam: „Dziecko, dla ciebie stworzyłem niebiosa” św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Żłóbek i krzyż, narodzenie i konanie, miały jedna przyczynę i jeden cel: zbawić świat prze Syna i Matkę, przez ich radości i mękę” sł. Boży o. Anzelm Gądek OCD

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Czynię tak, jak czynią dzieci, które nie umieją czytać: po prostu mówię Panu Bogu, co chcę Mu powiedzieć, nie siląc się na piękne zdania, a On zawsze mnie rozumie”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej ...

Złota myśl

„Miłość Boga nieskończona i nieogarniona przetłumaczyła się w tym Dzieciątko na nasz język, abyśmy widząc Boga-Dziecię, pojmowali jak Bóg nas ukochał i mogli kochać Boga miłością taką naszą – serdeczną”. sł. Boży o. Anzelm Gądek OCD    

Czytaj dalej ...