VII Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Chcę znaleźć sposób, by dojść do nieba jakąś małą, bardzo prostą i bardzo krótką drogą. Chciałabym znaleźć windę, by unieść się do Jezusa. Windą, która ma mnie unieść do nieba, są Twoje ramiona, Jezu”.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Święta Tereso, kierowana natchnieniem Ducha Świętego od­nalazłaś małą i zupełnie prostą drogę do nieba; jest nią droga ufno­ści i miłości. Odnalazłaś ją, rozważając życie Jezusa, a szczególnie wpatrując się w miłość Chrystusa Ukrzyżowanego, w Jego rozpięte ramiona na Krzyżu, które nazwałaś właściwym imieniem: one rze­czywiście są windą, która wydźwiga nas do nieba. Ukrzyżowa­ny Od­kupiciel człowieka jest całą naszą nadzieją. Wyjednaj nam i wszyst­kim, których w tej nowennie polecamy twemu wstawien­nic­twu, przede wszystkim uwierzenie miłości, jaką nas Bóg umiłował w Synu swoim, Jezusie Chrystusie. On nas umiłował takimi, jacy jesteśmy. Wiedział, że sami nie jesteśmy zdolni do uwolnienia się od grzechu, wziął więc nasze grzechy na siebie. Od nas wymaga zawierzenia Mu, wypełniania Jego woli, przyjmowania wszystkie­go z Jego ręki. On jeden wie, czego nam tak naprawdę potrzeba. Pomóż nam, święta Tereso, podczas burz życiowych ufać Jezuso­wi, który wśród nich jest razem z nami.

Ojcze Nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Miłość bliźniego
Posted in Aktualności.