VIII Dzień nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Miłość do Boga nie jest doskonała, jeśli nie jest złączona z miłością bliźniego.
Należy go kochać, jak Bóg go kocha. Miłość doskonała polega na
znoszeniu braków innych, niedziwieniu się ich słabościom…
Przede wszystkim nie może ona być zamknięta w sobie”.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Módlmy się:
Święta Tereso, swoim przykładem uczyłaś, że prawdziwa mi­łość nie polega na słowach, lecz na uczynkach; że miłość, zakorze­niona w sercu, objawia się na zewnątrz dobrocią, wyrozumiałością, cierpliwością, wychodzeniem naprzeciw; że miłość cieszy się cno­tami innych; że miłość nikogo nie wyłącza ze swej życzliwości. By taką mogła być, potrzebuje mocnego oparcia na Bożej miłości i musi z niej wypływać. Jedynie taka miłość może rozszerzać serce człowieka. Oprócz przykładu, święta Tereso, potrzebujemy twego wsta­wiennictwa, abyśmy umieli uśmiechnąć się do drugiego czło­wieka wtedy, kiedy nie mamy najmniejszej ochoty, czy pod­jąć z nim trudną, przykrą dla nas rozmowę, kiedy wszystko nas od niego odpycha. Sama powiedziałaś, że taka miłość więcej znaczy niż najcięższe męczeństwo. Wyjednaj nam i wszystkim, za których mo­dlimy się w tej nowennie, miłość, jaką widzimy w Jezusie i w tobie.

Ojcze Nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Znoszenie cierpienia

Posted in Aktualności.