Weźmijcie Ducha Świętego!

„Otrzymaliśmy Ducha Świętego, w którym możemy wołać Abba, Ojcze!” – zapewnia nas św. Paweł Apostoł. Jesteśmy więc córkami i synami Boga, obdarzonymi nowym życiem. Prośmy Ducha Świętego słowami sekwencji:

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień…

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Uwielbiam Cię, Duchu Święty, Boże!

Posted in Aktualności.