WIELKA TAJEMNICA WIARY

To Hasło Roku Duszpasterskiego towarzyszyło świętowaniu tegorocznej Uroczystości Bożego Ciała. Oktawa tej Uroczystości dobiega końca, warto więc zastanowić się nad ?największym darem, jakim w porządku łaski i sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją Oblubienicę? – jak napisał św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim „O tajemnicy i kulcie Eucharystii”. Ojciec Święty Franciszek przypomina o tym wielkim Skarbie Kościoła: „Pan, dając nam siebie tak prosto jak chleb, zachęca nas również, abyśmy nie marnowali życia goniąc za tysiącem rzeczy bezużytecznych, które powodują uzależnienia i pozostawiają we wnętrzu pustkę. Eucharystia gasi w nas głód rzeczy i rozpala pragnienie służenia. Podnosi nas z wygodnego, siedzącego trybu życia, przypomina nam, że jesteśmy nie tylko ustami, które trzeba nakarmić, ale także Jego rękami, aby nakarmić bliźniego”. I dodaje: Słowo nie wystarczy, dlatego Bóg dał nam Eucharystię.

Posted in Aktualności.