Wielki Post 2020

Wielki Post w tym roku jest szczególny. Obecna sytuacja pokazuje nam bardziej ducha Postu. Nie jest to czas swobody, bo człowiek wiary doświadcza pewnych ograniczeń, powinien trzymać się zasad, zachowywać przykazania… Wielki Post jest czasem pokuty i wyrzeczenia. Przyzwyczailiśmy się może do pewnych stałych sposobów przeżywania tego okresu, a tymczasem nowa sytuacja stawia nas w innych warunkach. Pokuta i wyrzeczenie przychodzą same, tylko od nas zależy czy my je zaakceptujemy.

W człowieku pojawiają się różne pragnienia, a nawet różne „głody” – w Wielkim Poście powinniśmy uczyć się nad nimi panować. Ale z pewnością pojawiają się dobre pragnienia. Wiele osób doświadcza pragnienia Eucharystii. Człowiek wiary pragnie zjednoczenia z Bogiem w Komunii św. W tym czasie pojawia się trudność, która uświadamia nam jak wielkim darem jest Msza św., Komunia św. Pamiętajmy o dziękczynieniu Bogu za dar Eucharystii, za obecność kapłanów, za sakramenty święte. Wykorzystajmy ten czas na zrobienie rachunku sumienia. Zapytajmy samych siebie „czego Bóg oczekuje, w tym czasie, ode mnie”?…

Pamiętajmy przede wszystkim o modlitwie, bo jak mówił św. Jan Paweł II Wielki: „Kto się modli, nie traci ducha nawet w obliczu największych trudności, ponieważ czuje, że Bóg jest przy nim, i w jego ojcowskich ramionach znajduje schronienie, pogodę i pokój ducha. […] Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać dobrem”.

Posted in Aktualności.