CZAS TO MIŁOŚĆ

W obecnej trudnej sytuacji dla nas, kiedy nie możemy przemieszczać się, nie możemy uczynić wielu rzeczy, spotykać się z innymi ludźmi – mamy dużo wolnego czasu, który można zapełnić dobrem i miłością, bo jak mówił Sługa Boży ks. kard Stefan Wyszyński „Czas to miłość”. Oczekując na beatyfikację Prymasa Tysiąclecie zachęcamy do zapoznania się z Jego życiorysem, książkami, cennymi wypowiedziami – łatwo można je znaleźć w internecie. Słowa wypowiedziane przez Sł. Bożego ks. kard. Wyszyńskiego są pełne mocy i mądrości, niosą nadzieję i mogą zapełnić nasze serca dobrymi treściami. Oto kilka jego cennych myśli.

W Wielkim Poście podejmuje Kościół ciężką walkę o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, o nowe życie z Bogiem. Kościół pragnie „wprowadzić nas do ziemi mlekiem i miodem opływającej” (Wj 13, 5), pragnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmartwychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowadzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót.

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.

Przeżyjmy więc dobrze i owocnie ten czas także na modlitwę czytanie i rozważanie Pisma Świętego, na czynienie miłości wobec najbliższych…

Albo dołącz do nas

I jeszcze jedno ważne przypomnienie ZOSTAŃCIE W DOMU.

Posted in Aktualności.