Matka Boża Uśmiechu

Rozpoczęła się peregrynacja [w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus] figury Matki Bożej Uśmiechu. Od 5 do 12 lutego 2022 roku figura Matki Bożej przebywała w Czernej. Zobacz więcej. Modlitwado Matki Bożej Uśmiechu O Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko,która niegdyś poprzez widzialny znak uśmiechupocieszyłaś i uleczyłaś Twą umiłowaną córkęświętą Teresę od Dzieciątka Jezus,błagamy Cię, przyjdź […]

Czytaj dalej ...

Modlimy się o pokój na Ukrainie

Ziemia ukraińska jest spragniona pokoju…W obliczu wydarzeń wojennych, jakich jesteśmy świadkami nie możemy pozostać obojętni! W pokornej modlitwie, wołajmy do Boga o zakończenie wojny na Ukrainie. O Boże miłosierdzie i ustanie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie. O mądrość dla rządzących państwami. O opamiętanie i przemianę serc dla tych wszystkich, którzy sieją zamęt i zło. Maryjo, […]

Czytaj dalej ...

100 lat Karmelu Dzieciątka Jezus

Dokładnie 100 lat temu 31 grudnia 1921 roku do Sosnowca przybyły pierwsze Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Z tej okazji w Domu Macierzystym Zgromadzenia sprawowana była uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Homilię wygłosił o. Miguel Márquez Calle OCD generał zakonu karmelitów bosych. Nawiązując do historii Zgromadzenia i duchowości tej rodziny zakonnej Ojciec Generał […]

Czytaj dalej ...

Tu się wszystko zaczęło

W Krakowie, 31 grudnia 1921 roku rozpoczęło swoje istnienie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Założyciel Zgromadzenia ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Gądek) odprawił Mszę św. w kościele klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ul. Kopernika dla sióstr nowo powstającego Zgromadzenia, wśród nich była współzałożycielka matka Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska). Następnie […]

Czytaj dalej ...

Sesja Jubileuszowa w 100-lecie Karmelu Dzieciątka Jezus

30 grudnia 2021 roku w Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie odbyła się sesji jubileuszowej z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wydarzenie zostało poprzedzone Mszą św. koncelebrowaną w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18 – Sanktuarium Św. Józefa, pod przewodnictwem o. Prowincjała Piotra Jackowskiego OCD. We Eucharystii i sesji uczestniczyły siostry karmelitanki Dzieciątka […]

Czytaj dalej ...

Dziś narodził się nam Zbawiciel!

Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2, 11) Pośród ciemności, które otaczają dzisiaj świat zajaśniało światło Chrystusa Zbawiciela! Niech radość Bożego Narodzenia rozproszy wszelkie ciemności i niepokoje serc, a napełni je pokojem, ufnością i miłością. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby nauczyć nas mówić do Boga – „Ojcze”. Łącząc się duchowo […]

Czytaj dalej ...

Jubileusz Zgromadzenia w Czernej

20 listopada w Karmelu wspominamy św. Rafała [Józefa] Kalinowskiego, który jest także patronem Krakowskiej Prowincji Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Obecnie nasze Zgromadzenie świętuje Jubileusz 100-lecia powstania. Łącząc te dwa wydarzenia siostry Prowincji Krakowskiej czciły swojego Patrona i dziękowały za 100. lat istnienia Zgromadzenia. Uroczystość odbyła się w karmelitańskim sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Oprócz karmelitanek […]

Czytaj dalej ...

Módlmy się za zmarłych

„Modlitwa za zmarłych, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich” – przypomniał Ojciec Święty zwracając się do Polaków, podczas audiencji ogólnej. „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod […]

Czytaj dalej ...

Pierwsza profesja zakonna

25. września 2021 r., nasze trzy siostry nowicjuszki złożyły swoje pierwsze śluby zakonne podczas uroczystości, która odbyła się w kościele Karmelitów Bosych w Łodzi. Siostry, otoczone przez swoich najbliższych, przyjaciół i siostry z wielu wspólnot Zgromadzenia, oddały swoje życie Bogu, aby na drodze duchowego dziecięctwa kochać Go i naśladować. W czasie uroczystości jako znak konsekracji […]

Czytaj dalej ...

Zupełnie nowa droga

Zakończyła się kolejna edycja Szkoły duchowości – dla młodych (18-35 lat) w 2021 roku. Tym razem ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus uczestnicy dni skupienia zastanawiali się nad zupełnie nową drogą jaką proponuje św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Kolejne spotkanie już w nowym roku 2022. Wkrótce zostaną podane terminy. Zobacz także

Czytaj dalej ...